fbpx

Договір про передачу резюме для включення до бази даних на сайті www.clarusapex.com (Договір про надання послуг із сприяння працевлаштуванню)

Договір про передачу резюме для подання на оголошення про вакансію та включення до бази даних на сайті www.clarusapex.com.

FossaTech EOOD, hereinafter referred to as the “Contractor”, represented by the Director Stefan Lilienkamp, acting on the basis of the Charter, provides any individual, hereinafter referred to as the “Applicant”, services for the inclusion of the Applicant’s resume in a database posted on the www.clarusapex.com website through the provision of the clarusapex.com website services.

The unconditional acceptance (acceptance) of the terms of this offer is considered to be registration on the Contractor’s Website.

Прийняття цієї пропозиції (Угоди) на умовах, відмінних від зазначених у цій оферті, або акцепт за умовою не допускається.

 1. Терміни та визначення

1.1. Сайт – вміст Інтернет-сторінок, розташованих в мережі Інтернет за адресою clarusapex.com, який використовується Заявником відповідно до цієї Угоди.

1.2. Шукає роботу – користувач Сайту, який опублікував своє резюме (див. нижче) в базі даних ClarusApex (див. нижче) з метою пошуку роботи.

1.3. База даних ClarusApex являє собою набір резюме заявників, розташованих в Інтернеті за адресою домену https://www.clarusapex.com.

1.4. Jobseeker’s account information – a unique username (login) and password to enter the protected pages of the Site. The e-mail address specified by the Applicant when registering on the Site is used as a unique username (login).

1.5. Resume – a document containing the Applicant’s personal data, including information about the last name and first name, e-mail address, education, job descriptions, as well as other data related to job search.

1.6. Замовник Сайту – будь-яка особа, зареєстрована на одному із Сайтів, керованих Виконавцем, юридична чи фізична особа, яка отримала унікальне ім’я користувача та пароль для входу на захищені сторінки відповідного Сайту Виконавця.

1.7. An anonymous user of the Site is a legal entity or individual who is not registered on any of the Contractor’s Sites or is registered only on one of them, but uses the services of the Site (s) available to him, on which he is not registered at the time of using such Site.

 

 1. Предмет договору.

2.1. Виконавець зобов'язується надати Заявнику можливість розміщення Резюме на Сайті, пошуку опублікованих на Сайті вакансій та створення відповідей на них.

2.2. In accordance with individual country data protection laws, the Applicant agrees to place his personal data in the form of a Resume, necessary for effective employment, and also expresses (provides) his consent to the Contractor to carry out with all the personal data specified in the relevant Resume (as well as Summary) of the following actions: collection, systematization, accumulation, storage, clarification (update or change), use, distribution, depersonalization, blocking, destruction, as well as processing for the purpose of fulfilling the Contractor’s obligations under this Agreement, the purpose specified in clause 2.3 of this Agreement, as well as to promote the services of the Contractor by establishing (including sending messages) using the means of communication using the contact information specified in the Resume.

2.3. Метою розміщення персональних даних Заявника є працевлаштування.

2.4. Строк розміщення персональних даних у формі Резюме (строк надання згоди згідно з п. 2.2. цього Договору) необмежений і визначається самостійно суб’єктом персональних даних (Заявником).

2.5. Ніщо в цій угоді не може розумітися як встановлення між Виконавцем і Заявником агентських відносин, партнерських відносин, відносин спільної діяльності, особистих трудових відносин або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених цією угодою.

2.6. Виконавець за бажанням Заявника може надавати інші послуги Сайту, при цьому умови змісту, порядок надання таких послуг, ціна чи інше зустрічне надання розміщуються на відповідній сторінці Сайту.

2.7. When the Applicant responds to this or that vacancy, the potential employer of this vacancy may receive questions, the results of the answers to which remain with this employer and the Applicant is not communicated. At the same time, no employers’ questions and the Applicant’s answers to them can be understood as the only criterion for hiring.

The Applicant’s answers to the questions of a potential employer are confidential. All responsibility for the confidentiality of the Applicant’s responses rests with the respective potential employer.

2.8. Для здійснення дій, зазначених у п. 2.2. цього Договору, Виконавець не сплачує жодних відрахувань та/або винагород на користь Заявника.

2.9. Заявник беззастережно погоджується та визнає, що персональні дані, розміщені на Сайті у вигляді резюме, будуть загальнодоступними. Виконавець не несе відповідальності за збереження їх конфіденційності та/або використання третіми особами.

2.10. The Applicant, in order to fulfill the obligations under this Agreement and to achieve the purpose of processing the Applicant’s personal data (clause 2.3. Of the Agreement), provides the Contractor with consent to the dissemination and transfer of the Applicant’s personal data provided by the Applicant in the form of a Resume to any third parties located on the territory of any foreign state (the Contractor’s right to the cross-border transfer of the Applicant’s personal data to any third parties).

2.11. Placement by the Applicant of personal data on the Site in the form of a Resume can be carried out either directly by the Applicant by filling out a special form on the Site, or automatically – by providing the Applicant with consent to the Site (as well as other sites) to programmatically obtain personal data for drawing up a Resume from another (other) sites on which the Applicant’s personal data is located as publicly available personal data.

2.12. У разі автоматичного складання Резюме (п. 2.11.), Після програмного складання Сайтом проекту Резюме, Заявник має право або підтвердити розміщення такого Резюме на Сайті, або відмовитися від його розміщення.

 

 1. Обов'язки Підрядника

3.1. Підрядник зобов'язується:

3.1.1. надати можливість Заявнику створювати необмежену кількість резюме та зберігати їх у базі даних ClarusApex;

3.1.2. надати доступ Клієнтам Сайту та Анонімним користувачам Сайту не більше ніж до п’яти резюме Заявника;

3.1.3. надати можливість Заявнику контролювати доступ до свого резюме та встановлювати налаштування видимості резюме на свій вибір;

3.1.4. надати можливість відповідати на вакансії, опубліковані на Сайті, створювати супровідні листи та отримувати повідомлення електронною поштою та SMS (якщо мобільний телефон вказано правильно) від Клієнтів Сайту, які опублікували вакансії.

3.1.5. надати можливість Заявнику видалити резюме в будь-який час на власний розсуд.

3.2. Виконавець має право видалити резюме або відмовитися від його розміщення в будь-який час на свій розсуд без пояснення причин.

3.3. The Contractor has the right at any time and without prior warning to send to the e-mail address specified by the Applicant when registering on the Site, information messages about the events of the Contractor’s company, about the Site’s services, and the Contractor’s services and other information, including advertising.

3.4. Виконавець має право будь-яким способом публікувати резюме Заявника будь-яким способом і на будь-яких носіях, у тому числі шляхом розміщення на Сайті та/або включення до Бази даних ClarusApex, при цьому Виконавець не робить жодних відрахувань та/або винагорода Заявнику.

3.5. Виконавець має право будь-яким способом і без будь-яких обмежень отримувати прибуток від обробки та публікації персональних даних (у тому числі шляхом надання доступу третім особам) Заявника, розміщених Заявником на Сайті (у базі даних ClarusApex) у формі Резюме, при цьому Виконавець не здійснює жодних відрахувань та/або виплат винагороди Заявнику.

3.6. Виконавець має право в будь-який час пред'явити до змісту Резюме, розміщеного Заявником на Сайті, вимоги, пов'язані з уточненням, візуальним представленням та структуруванням даних, включаючи розшифровку скорочень і скорочень, наявних у Резюме.

3.7. In case of non-fulfillment by the Contestant of the Contractor’s requirements presented by the Contractor in accordance with clause 3.6. of this Agreement, the Contractor has the right to refuse to post the CV of the Applicant, in respect of which the Contractor has made any demands.

 

 1. Обов'язки Заявника

4.1. Заявник зобов'язується не робити наступного:

4.1.1. У будь-який спосіб через Сайт розміщувати, поширювати, зберігати, завантажувати та/або знищувати матеріали (інформацію) з порушенням українського та міжнародного законодавства.

4.1.2. Розміщувати та/або передавати через Сайт інформацію у вигляді тексту, зображень, звуку або програмного коду, яка може бути незаконною, рекламною, погрозливою, образливою, наклепницькою, завідомо неправдивою, грубою, непристойною, завдати шкоди іншим відвідувачам Сайту, порушують їхні права та законні інтереси.

4.1.3. Введіть виконуваний код на стороні користувача (клієнтські сценарії: java-script, visual basic-script тощо), будь-які вбудовані об’єкти (аплети Java, flash тощо), використовуйте фрейм та iframe, каскадні таблиці стилів, ті, що замінюють, що використовуються на сайту, а також html-код, що порушує оригінальний дизайн сторінки.

4.1.4. Introduce yourself in someone else’s name or on someone else’s name (individual or organization) – an applicant registered on the Site, a representative of the employer’s organization, an employee of the Contractor. Mislead users and the administration of the Site regarding their identification in any other way.

4.1.5. Публікуйте завідомо неправдиву інформацію.

4.1.6. Розміщувати оголошення, які рекламують будь-яку франшизу або пірамідну схему, що пропонує «приєднатися до клубу», стати дистриб’ютором, торговим представником, «менеджером» або іншими співробітниками компанії, бізнес-модель якої заснована на попередньому та/або періодичному переказі коштів із нижньої лінії співробітників на вищестоящий рівень, що передбачає оплату праці лише у вигляді відсотка від продажів та/або вимагає залучення чи найму інших агентів, дистриб’юторів, «менеджерів», «членів клубу» тощо.

4.1.7. Розміщувати та/або передавати, використовуючи Сайт, матеріали, якщо Заявник не має на це відповідних прав. Це стосується матеріалів, захищених авторським правом, торговими марками, патентами, а також угодами про нерозповсюдження, конфіденційністю тощо.

4.1.8. Знищувати та/або змінювати будь-які матеріали на Сайті, автором яких не є Заявник.

4.1.9. Роздрукуйте або іншим чином скопіюйте та використовуйте особисту інформацію, крім вашого резюме.

4.1.10. Використовувати інформацію про номери телефонів, поштові адреси, адреси електронної пошти для інших цілей, ніж тематика Сайту (наймання, підбір кандидатів, пропонування посад та кандидатів тощо).

4.1.11. Register using someone else’s e-mail address, or an address to which the Applicant does not have the right to use it in this way.

4.1.12. Опублікувати вакансії для будь-якого роботодавця, а саме пропозиції роботи у будь-якого роботодавця.

4.1.13. Поштовий номер(и) телефону(ів), право на користування яким у заявника недоступне, або номер належить юридичним особам.

4.2. Заявник, приймаючи цю пропозицію, виражає свою повну та беззастережну згоду на отримання інформаційних повідомлень від Виконавця, передбачених п. 3.3. даний договір.

4.3. Заявник зобов’язується регулярно знайомитися зі змістом цієї Угоди з метою своєчасного ознайомлення зі змінами до неї.

4.4. Заявник має право в будь-який час, на свій розсуд, відкликати свою згоду на обробку його персональних даних (представлених у формі резюме) Виконавцем, у тому числі шляхом самостійного видалення будь-якого окремого або всіх його опублікованих резюме. на сайті. Для чого Заявнику надається відповідна технічна можливість (інтерфейс) на Сайті.

 

 1. Інформаційна безпека Сайту

Використовуючи Сайт, Заявник зобов’язується не порушувати і не намагатися порушити інформаційну безпеку Сайту, що включає:

5.1. доступ до даних, не призначених для цього Заявника, або вхід в систему під логіном, який не належить цьому Заявнику;

5.2. attempts to check the vulnerability of the Site’s security system, violation of the registration and authorization procedures without the permission of the Contractor;

5.3. спроби перешкодити використанню Сайту іншими користувачами, що включає поширення комп’ютерних вірусів, пошкодження даних, постійне надсилання повторюваної інформації, надсилання електронної пошти через сервер сайту, надсилання великої кількості електронних листів та/або запитів на Сайт водночас з метою навмисного відключення сервера сайту з ладу та подібних дій, які виходять за рамки звичайного цільового використання Сайту, і можуть навмисно або через необережність призвести до збоїв у його роботі;

5.4. розсилання користувачам Сайту матеріалів, на які вони не дали своєї згоди, «спаму», будь-яких листів та реклами без дозволу Виконавця;

5.5. імітація та/або підробка будь-якого заголовка пакета TCP/IP або будь-якої частини заголовка в будь-якому електронному листі або матеріалі, розміщеному на Сайті;

5.6. використовувати або намагається використовувати будь-яке програмне забезпечення або процедуру для навігації чи пошуку на Сайті, за винятком вбудованої на Сайті пошукової системи та традиційних і загальнодоступних браузерів (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox та інших).

5.7. Порушення Заявником безпеки системи чи комп’ютерної мережі чи спроба її порушення тягне за собою цивільну та кримінальну відповідальність. Виконавець буде розслідувати всі випадки можливих порушень безпеки або спроби її порушення всіма користувачами Сайту у співпраці з правоохоронними органами з метою придушення такої шкідливої діяльності.

 

 1. Захищені розділи Сайту та паролі

6.1. Доступ до інформації, розташованої на захищених розділах Сайту, надається лише зареєстрованим користувачам, які отримали пароль для входу в захищені розділи Сайту. Пароль не може бути переданий іншим особам, і Шукач роботи несе повну відповідальність за всі збитки, заподіяні йому, Виконавцю або третім особам, що виникли внаслідок навмисної або ненавмисної передачі пароля Шукачем іншій особі. Заявник несе відповідальність за збереження конфіденційності пароля та будь-яке використання Сайту за допомогою свого пароля.

 

 1. Інформація про користувача

7.1. The Contractor makes every possible effort to avoid unauthorized use of the Applicant’s personal data.

7.2. The Contractor is not responsible for possible misuse of the Applicants’ personal data, which occurred due to:

– технічні проблеми в програмному забезпеченні, серверах або комп’ютерних мережах, які не контролюються Виконавцем;

– перерви в роботі Сайту, пов’язані з навмисним або ненавмисним використанням Сайту в інших цілях третіми особами, описані в розділі «Інформаційна безпека Сайту»

– передача паролів або будь-якої інформації, включаючи як Резюме в цілому, так і окремі його частини або дані, від користувачів Сайту іншим особам, які не є зареєстрованими користувачами Сайту, або іншим користувачам, які не мають доступу до цієї інформації через до умов реєстрації та укладених договорів з Виконавцем;

– порушення інформаційної безпеки Сайту;

– порушення умов договорів про використання Бази даних ClarusApex відповідними підрядниками Виконавця (Клієнтами сайту)

7.3. Користуючись Сайтом, Заявник погоджується та погоджується з тим, що Виконавець залишає за собою право використовувати його персональні дані, у тому числі представлені у формі резюме, анонімно та в узагальненому вигляді для статистичних цілей, а також для націлювання на рекламу, розміщену на сайт.

7.4. Виконавець зобов’язується не надавати будь-які персональні дані Заявника фізичним та юридичним особам, які заявляють про можливе неправомірне використання такої інформації (розсилання несанкціонованої реклами, «спаму», надання інформації іншим особам тощо).

 

 1. Фінансові відносини

8.1. The Contractor’s services are provided in accordance with clause 2.1. of this Agreement for Applicants are provided WITHOUT PAYMENT.

8.2. Інші послуги та послуги (крім зазначених у п. 2.1. цієї Угоди), що надаються Виконавцем на платній основі, регулюються відповідними пропозиціями або іншими угодами та додатками до них, опублікованими на Сайті.

8.3. Виконавець не є представником ні Заявників, які публікують свої резюме на Сайті, ні Замовників Сайту, які розміщують вакансії, тому не може нести відповідальності за будь-які зобов’язання (в тому числі фінансові), що виникають між ними та іншими. Будь-які угоди між заявниками та Замовниками Сайту є двосторонніми, і Виконавець не має до них жодного відношення.

 

 1. Використання матеріалів сайту

9.1. Кожен користувач Сайту, Заявник або представник Клієнта Сайту несе відповідальність за інформацію, розміщену від його імені, і за наслідки цього розміщення.

9.2. Сайт є лише засобом передачі інформації і ні в якому разі не несе відповідальності за її точність і актуальність.

9.3. Виконавець докладає всіх зусиль, щоб виключити з Сайту необережну, неточну або завідомо неповну інформацію, однак, в кінцевому рахунку, відповідальність за це лежить на особах, які її розмістили.

9.4. При передруку та іншому використанні матеріалів із Сайту, які не є резюме Претендентів, описами компаній чи вакансій, а також логотипом, елементами дизайну, зовнішнім виглядом та структурою Сайту, посилання на Сайт є обов’язковим.

 

9.5. Використання резюме Претендентів, описів компаній та вакансій неприпустимо для будь-яких цілей, крім тих, що стосуються тематики Сайту (пошук роботи, співробітників, отримання інформації про ринок праці).

9.6. If the Site Client saves the Applicant’s CV in its own database outside the Site, then the Site Client bears responsibility for this within the framework of Federal Law No. 152-FZ of July 27, 2006 “On Personal Data”, as the operator of personal data.

9.7. Не дозволяється використовувати програмне забезпечення (скрипти, роботи) для зчитування або збору інформації (даних) із Сайту.

9.8. Логотип, назва, елементи дизайну, дизайн і загальний вигляд Сайту є інтелектуальною власністю Виконавця і їх використання без чітко вираженої згоди Виконавця заборонено.

9.9. Оскільки ідентифікація користувачів Сайтів утруднена з технічних причин, Виконавець не несе відповідальності за те, що зареєстровані користувачі дійсно є тими людьми, за яких вони себе видають, і не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Заявникам або іншим особам з цієї причини.

9.10. Використовуючи інформацію з Сайту, Заявник усвідомлює та приймає ризики, пов’язані з можливою недостовірністю інформації, розміщеної на Сайті, а також з тим, що деяка інформація може здатися йому загрозливою, образливою, наклепницькою, завідомо неправдивою, грубою, непристойний. Якщо це станеться, Заявник повинен негайно припинити використання Сайту та повідомити Виконавця про наявність такої інформації.

9.11. Виконавець не гарантує, що опубліковані резюме будуть переглянуті певною кількістю Клієнтів Сайту або принаймні одним.

9.12. Виконавець не гарантує, що програмне забезпечення, сервери та комп’ютерні мережі, які використовує Сайт, не містять помилок та комп’ютерних вірусів. Якщо використання Сайту спричинило втрату даних або пошкодження обладнання, Виконавець не несе за це відповідальності.

 

 1. Право, що застосовується до відносин Сторін та вирішення спорів

10.1. Ця Угода, а також відносини між Заявником і Виконавцем, у тому числі не врегульовані цією Угодою, регулюються відповідно до чинного законодавства Болгарії.

10.2. У разі неможливості вирішення спорів між Сторонами шляхом переговорів вони підлягають вирішенню в судовому порядку за місцем державної реєстрації Виконавця в порядку, встановленому чинним процесуальним законодавством України.

 

 1. Термін дії цього Договору, змін

11.1. Цей Договір діє з моменту його прийняття Заявником.

11.2. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд і без попередньої згоди із Заявником внести зміни до цього Договору. У цьому випадку зміни та доповнення вступають в силу з моменту їх публікації на Сайті.

 

11.3. The use of the Site by the Applicant (as well as the exercise by the Applicant of the rights and obligations established by this Agreement) after any changes to this Agreement means the Contestant’s consent to such changes and/or additions.

11.4. Якщо Заявник не погоджується використовувати Сайт після внесення Виконавцем змін до цієї Угоди та/або, відповідно, дотримуватись цієї Угоди після внесення змін, то Заявник зобов’язується припинити використання Сайту та має право розірвати цю Угоду. шляхом направлення відповідного повідомлення Виконавцю.

 

Директор FossaTech EOOD Стефан Ліллієнкамп

ukUkrainian
Ми використовуємо файли cookie для поліпшення вашого досвіду роботи на нашому сайті. Переглядаючи цей сайт, ви погоджуєтеся на використання нами файлів cookie.

Увійти

Зареєструватися

Забутий пароль

Безпека WordPress у Malcare