fbpx

Договір про передачу резюме для включення до бази даних на сайті www.clarusapex.com (Договір про надання послуг із сприяння працевлаштуванню)

Договір про передачу резюме для подання на оголошення про вакансію та включення до бази даних на сайті www.clarusapex.com.

FossaTech EOOD, іменований надалі «Виконавець», в особі Директора Стефана Лілієнкамп, діючи на підставі Статуту, надає будь-якій фізичній особі, іменованій далі «Заявник», послуги з включення резюме Заявника до база даних, розміщена на веб-сайті www.clarusapex.com через надання послуг сайту clarusapex.com.

Беззастережним прийняттям (акцептом) умов цієї пропозиції вважається реєстрація на Сайті Виконавця.

Прийняття цієї пропозиції (Угоди) на умовах, відмінних від зазначених у цій оферті, або акцепт за умовою не допускається.

 1. Терміни та визначення

1.1. Сайт – вміст Інтернет-сторінок, розташованих в мережі Інтернет за адресою clarusapex.com, який використовується Заявником відповідно до цієї Угоди.

1.2. Шукає роботу – користувач Сайту, який опублікував своє резюме (див. нижче) в базі даних ClarusApex (див. нижче) з метою пошуку роботи.

1.3. База даних ClarusApex являє собою набір резюме заявників, розташованих в Інтернеті за адресою домену https://www.clarusapex.com.

1.4. Інформація облікового запису шукача роботи – унікальне ім’я користувача (логін) і пароль для входу на захищені сторінки Сайту. В якості унікального імені користувача (логіну) використовується адреса електронної пошти, зазначена Заявником при реєстрації на Сайті.

1.5. Резюме – документ, що містить персональні дані Здобувача, включаючи інформацію про прізвище та ім’я, адресу електронної пошти, освіту, посадові інструкції, а також інші дані, пов’язані з пошуком роботи.

1.6. Замовник Сайту – будь-яка особа, зареєстрована на одному із Сайтів, керованих Виконавцем, юридична чи фізична особа, яка отримала унікальне ім’я користувача та пароль для входу на захищені сторінки відповідного Сайту Виконавця.

1.7. Анонімним користувачем Сайту є юридична чи фізична особа, яка не зареєстрована на жодному із Сайтів Виконавця або зареєстрована лише на одному з них, але користується доступними йому послугами Сайту(ів), на яких він не перебуває. зареєстровані на момент використання такого Сайту.

 

 1. Предмет договору.

2.1. Виконавець зобов'язується надати Заявнику можливість розміщення Резюме на Сайті, пошуку опублікованих на Сайті вакансій та створення відповідей на них.

2.2. Відповідно до законів окремої країни про захист даних, Заявник погоджується розмістити свої персональні дані у формі резюме, необхідного для ефективного працевлаштування, а також висловлює (надає) свою згоду Виконавцю на виконання всіх персональних даних, зазначених у відповідне Резюме (а також Зведення) наступних дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення або зміна), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення, а також обробка з метою виконання Виконавцем зобов'язань за цим Договором, метою, зазначеною в п. 2.3 цього Договору, а також просування послуг Виконавця шляхом встановлення (у тому числі надсилання повідомлень) за допомогою засобів зв'язку з використанням контактної інформації, зазначеної в Резюме.

2.3. Метою розміщення персональних даних Заявника є працевлаштування.

2.4. Строк розміщення персональних даних у формі Резюме (строк надання згоди згідно з п. 2.2. цього Договору) необмежений і визначається самостійно суб’єктом персональних даних (Заявником).

2.5. Ніщо в цій угоді не може розумітися як встановлення між Виконавцем і Заявником агентських відносин, партнерських відносин, відносин спільної діяльності, особистих трудових відносин або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених цією угодою.

2.6. Виконавець за бажанням Заявника може надавати інші послуги Сайту, при цьому умови змісту, порядок надання таких послуг, ціна чи інше зустрічне надання розміщуються на відповідній сторінці Сайту.

2.7. Коли Претендент відповідає на ту чи іншу вакансію, потенційний роботодавець цієї вакансії може отримати запитання, результати відповідей на які залишаються у цього роботодавця і Претенденту не повідомляються. При цьому єдиним критерієм прийняття на роботу не можна вважати жодні запитання роботодавців і відповіді на них Заявника.

Відповіді Заявника на запитання потенційного роботодавця є конфіденційними. Вся відповідальність за конфіденційність відповідей Заявника покладається на відповідного потенційного роботодавця.

2.8. Для здійснення дій, зазначених у п. 2.2. цього Договору, Виконавець не сплачує жодних відрахувань та/або винагород на користь Заявника.

2.9. Заявник беззастережно погоджується та визнає, що персональні дані, розміщені на Сайті у вигляді резюме, будуть загальнодоступними. Виконавець не несе відповідальності за збереження їх конфіденційності та/або використання третіми особами.

2.10. Заявник з метою виконання зобов’язань за цим Договором та досягнення мети обробки персональних даних Заявника (п. 2.3. Договору) надає Виконавцю згоду на поширення та передачу персональних даних Заявника, наданих Заявником. Заявника у формі Резюме будь-яким третім особам, які знаходяться на території будь-якої іноземної держави (право Виконавця на транскордонну передачу персональних даних Заявника будь-яким третім особам).

2.11. Розміщення Заявником персональних даних на Сайті у вигляді Резюме може здійснюватися або безпосередньо Заявником шляхом заповнення спеціальної форми на Сайті, або автоматично – шляхом надання Заявнику згоди на Сайт (також як інші сайти) для програмного отримання персональних даних для складання Резюме з інших (інших) сайтів, на яких персональні дані Заявника знаходяться як загальнодоступні персональні дані.

2.12. У разі автоматичного складання Резюме (п. 2.11.), Після програмного складання Сайтом проекту Резюме, Заявник має право або підтвердити розміщення такого Резюме на Сайті, або відмовитися від його розміщення.

 

 1. Обов'язки Підрядника

3.1. Підрядник зобов'язується:

3.1.1. надати можливість Заявнику створювати необмежену кількість резюме та зберігати їх у базі даних ClarusApex;

3.1.2. надати доступ Клієнтам Сайту та Анонімним користувачам Сайту не більше ніж до п’яти резюме Заявника;

3.1.3. надати можливість Заявнику контролювати доступ до свого резюме та встановлювати налаштування видимості резюме на свій вибір;

3.1.4. надати можливість відповідати на вакансії, опубліковані на Сайті, створювати супровідні листи та отримувати повідомлення електронною поштою та SMS (якщо мобільний телефон вказано правильно) від Клієнтів Сайту, які опублікували вакансії.

3.1.5. надати можливість Заявнику видалити резюме в будь-який час на власний розсуд.

3.2. Виконавець має право видалити резюме або відмовитися від його розміщення в будь-який час на свій розсуд без пояснення причин.

3.3. Виконавець має право в будь-який час і без попереднього попередження надсилати на адресу електронної пошти, зазначену Заявником при реєстрації на Сайті, інформаційні повідомлення про події компанії Виконавця, про послуги Сайту, а також послуги Виконавця та іншу інформацію, в тому числі рекламну.

3.4. Виконавець має право будь-яким способом публікувати резюме Заявника будь-яким способом і на будь-яких носіях, у тому числі шляхом розміщення на Сайті та/або включення до Бази даних ClarusApex, при цьому Виконавець не робить жодних відрахувань та/або винагорода Заявнику.

3.5. Виконавець має право будь-яким способом і без будь-яких обмежень отримувати прибуток від обробки та публікації персональних даних (у тому числі шляхом надання доступу третім особам) Заявника, розміщених Заявником на Сайті (у базі даних ClarusApex) у формі Резюме, при цьому Виконавець не здійснює жодних відрахувань та/або виплат винагороди Заявнику.

3.6. Виконавець має право в будь-який час пред'явити до змісту Резюме, розміщеного Заявником на Сайті, вимоги, пов'язані з уточненням, візуальним представленням та структуруванням даних, включаючи розшифровку скорочень і скорочень, наявних у Резюме.

3.7. У разі невиконання Конкурсантом вимог Виконавця, пред'явлених Виконавцем згідно з п. 3.6. цього Договору, Виконавець має право відмовитися від розміщення резюме Заявника, щодо якого Виконавець висунув будь-які вимоги.

 

 1. Обов'язки Заявника

4.1. Заявник зобов'язується не робити наступного:

4.1.1. У будь-який спосіб через Сайт розміщувати, поширювати, зберігати, завантажувати та/або знищувати матеріали (інформацію) з порушенням українського та міжнародного законодавства.

4.1.2. Розміщувати та/або передавати через Сайт інформацію у вигляді тексту, зображень, звуку або програмного коду, яка може бути незаконною, рекламною, погрозливою, образливою, наклепницькою, завідомо неправдивою, грубою, непристойною, завдати шкоди іншим відвідувачам Сайту, порушують їхні права та законні інтереси.

4.1.3. Введіть виконуваний код на стороні користувача (клієнтські сценарії: java-script, visual basic-script тощо), будь-які вбудовані об’єкти (аплети Java, flash тощо), використовуйте фрейм та iframe, каскадні таблиці стилів, ті, що замінюють, що використовуються на сайту, а також html-код, що порушує оригінальний дизайн сторінки.

4.1.4. Представлятися від чужого імені або від чужого імені (фізичної особи чи організації) – заявника, зареєстрованого на Сайті, представника організації роботодавця, працівника Виконавця. Вводити в оману користувачів та адміністрацію Сайту щодо їх ідентифікації будь-яким іншим способом.

4.1.5. Публікуйте завідомо неправдиву інформацію.

4.1.6. Розміщувати оголошення, які рекламують будь-яку франшизу або пірамідну схему, що пропонує «приєднатися до клубу», стати дистриб’ютором, торговим представником, «менеджером» або іншими співробітниками компанії, бізнес-модель якої заснована на попередньому та/або періодичному переказі коштів із нижньої лінії співробітників на вищестоящий рівень, що передбачає оплату праці лише у вигляді відсотка від продажів та/або вимагає залучення чи найму інших агентів, дистриб’юторів, «менеджерів», «членів клубу» тощо.

4.1.7. Розміщувати та/або передавати, використовуючи Сайт, матеріали, якщо Заявник не має на це відповідних прав. Це стосується матеріалів, захищених авторським правом, торговими марками, патентами, а також угодами про нерозповсюдження, конфіденційністю тощо.

4.1.8. Знищувати та/або змінювати будь-які матеріали на Сайті, автором яких не є Заявник.

4.1.9. Роздрукуйте або іншим чином скопіюйте та використовуйте особисту інформацію, крім вашого резюме.

4.1.10. Використовувати інформацію про номери телефонів, поштові адреси, адреси електронної пошти для інших цілей, ніж тематика Сайту (наймання, підбір кандидатів, пропонування посад та кандидатів тощо).

4.1.11. Зареєструватися, використовуючи чужу адресу електронної пошти, або адресу, на яку Заявник не має права використовувати її таким чином.

4.1.12. Опублікувати вакансії для будь-якого роботодавця, а саме пропозиції роботи у будь-якого роботодавця.

4.1.13. Поштовий номер(и) телефону(ів), право на користування яким у заявника недоступне, або номер належить юридичним особам.

4.2. Заявник, приймаючи цю пропозицію, виражає свою повну та беззастережну згоду на отримання інформаційних повідомлень від Виконавця, передбачених п. 3.3. даний договір.

4.3. Заявник зобов’язується регулярно знайомитися зі змістом цієї Угоди з метою своєчасного ознайомлення зі змінами до неї.

4.4. Заявник має право в будь-який час, на свій розсуд, відкликати свою згоду на обробку його персональних даних (представлених у формі резюме) Виконавцем, у тому числі шляхом самостійного видалення будь-якого окремого або всіх його опублікованих резюме. на сайті. Для чого Заявнику надається відповідна технічна можливість (інтерфейс) на Сайті.

 

 1. Інформаційна безпека Сайту

Використовуючи Сайт, Заявник зобов’язується не порушувати і не намагатися порушити інформаційну безпеку Сайту, що включає:

5.1. доступ до даних, не призначених для цього Заявника, або вхід в систему під логіном, який не належить цьому Заявнику;

5.2. спроби перевірити вразливість системи безпеки Сайту, порушення процедур реєстрації та авторизації без дозволу Виконавця;

5.3. спроби перешкодити використанню Сайту іншими користувачами, що включає поширення комп’ютерних вірусів, пошкодження даних, постійне надсилання повторюваної інформації, надсилання електронної пошти через сервер сайту, надсилання великої кількості електронних листів та/або запитів на Сайт водночас з метою навмисного відключення сервера сайту з ладу та подібних дій, які виходять за рамки звичайного цільового використання Сайту, і можуть навмисно або через необережність призвести до збоїв у його роботі;

5.4. розсилання користувачам Сайту матеріалів, на які вони не дали своєї згоди, «спаму», будь-яких листів та реклами без дозволу Виконавця;

5.5. імітація та/або підробка будь-якого заголовка пакета TCP/IP або будь-якої частини заголовка в будь-якому електронному листі або матеріалі, розміщеному на Сайті;

5.6. використовувати або намагається використовувати будь-яке програмне забезпечення або процедуру для навігації чи пошуку на Сайті, за винятком вбудованої на Сайті пошукової системи та традиційних і загальнодоступних браузерів (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox та інших).

5.7. Порушення Заявником безпеки системи чи комп’ютерної мережі чи спроба її порушення тягне за собою цивільну та кримінальну відповідальність. Виконавець буде розслідувати всі випадки можливих порушень безпеки або спроби її порушення всіма користувачами Сайту у співпраці з правоохоронними органами з метою придушення такої шкідливої діяльності.

 

 1. Захищені розділи Сайту та паролі

6.1. Доступ до інформації, розташованої на захищених розділах Сайту, надається лише зареєстрованим користувачам, які отримали пароль для входу в захищені розділи Сайту. Пароль не може бути переданий іншим особам, і Шукач роботи несе повну відповідальність за всі збитки, заподіяні йому, Виконавцю або третім особам, що виникли внаслідок навмисної або ненавмисної передачі пароля Шукачем іншій особі. Заявник несе відповідальність за збереження конфіденційності пароля та будь-яке використання Сайту за допомогою свого пароля.

 

 1. Інформація про користувача

7.1. Виконавець докладає всіх зусиль, щоб уникнути несанкціонованого використання персональних даних Заявника.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за можливе неправомірне використання персональних даних Заявників, що сталося внаслідок:

– технічні проблеми в програмному забезпеченні, серверах або комп’ютерних мережах, які не контролюються Виконавцем;

– перерви в роботі Сайту, пов’язані з навмисним або ненавмисним використанням Сайту в інших цілях третіми особами, описані в розділі «Інформаційна безпека Сайту»

– передача паролів або будь-якої інформації, включаючи як Резюме в цілому, так і окремі його частини або дані, від користувачів Сайту іншим особам, які не є зареєстрованими користувачами Сайту, або іншим користувачам, які не мають доступу до цієї інформації через до умов реєстрації та укладених договорів з Виконавцем;

– порушення інформаційної безпеки Сайту;

– порушення умов договорів про використання Бази даних ClarusApex відповідними підрядниками Виконавця (Клієнтами сайту)

7.3. Користуючись Сайтом, Заявник погоджується та погоджується з тим, що Виконавець залишає за собою право використовувати його персональні дані, у тому числі представлені у формі резюме, анонімно та в узагальненому вигляді для статистичних цілей, а також для націлювання на рекламу, розміщену на сайт.

7.4. Виконавець зобов’язується не надавати будь-які персональні дані Заявника фізичним та юридичним особам, які заявляють про можливе неправомірне використання такої інформації (розсилання несанкціонованої реклами, «спаму», надання інформації іншим особам тощо).

 

 1. Фінансові відносини

8.1. Послуги Виконавця надаються відповідно до п. 2.1. цього Договору для Заявників надаються БЕЗ ОПЛАТИ.

8.2. Інші послуги та послуги (крім зазначених у п. 2.1. цієї Угоди), що надаються Виконавцем на платній основі, регулюються відповідними пропозиціями або іншими угодами та додатками до них, опублікованими на Сайті.

8.3. Виконавець не є представником ні Заявників, які публікують свої резюме на Сайті, ні Замовників Сайту, які розміщують вакансії, тому не може нести відповідальності за будь-які зобов’язання (в тому числі фінансові), що виникають між ними та іншими. Будь-які угоди між заявниками та Замовниками Сайту є двосторонніми, і Виконавець не має до них жодного відношення.

 

 1. Використання матеріалів сайту

9.1. Кожен користувач Сайту, Заявник або представник Клієнта Сайту несе відповідальність за інформацію, розміщену від його імені, і за наслідки цього розміщення.

9.2. Сайт є лише засобом передачі інформації і ні в якому разі не несе відповідальності за її точність і актуальність.

9.3. Виконавець докладає всіх зусиль, щоб виключити з Сайту необережну, неточну або завідомо неповну інформацію, однак, в кінцевому рахунку, відповідальність за це лежить на особах, які її розмістили.

9.4. При передруку та іншому використанні матеріалів із Сайту, які не є резюме Претендентів, описами компаній чи вакансій, а також логотипом, елементами дизайну, зовнішнім виглядом та структурою Сайту, посилання на Сайт є обов’язковим.

 

9.5. Використання резюме Претендентів, описів компаній та вакансій неприпустимо для будь-яких цілей, крім тих, що стосуються тематики Сайту (пошук роботи, співробітників, отримання інформації про ринок праці).

9.6. Якщо Клієнт Сайту зберігає резюме Заявника у власній базі даних за межами Сайту, то Клієнт сайту несе відповідальність за це в рамках Федерального закону від 27 липня 2006 р. № 152-ФЗ «Про персональні дані», як оператор особисті дані.

9.7. Не дозволяється використовувати програмне забезпечення (скрипти, роботи) для зчитування або збору інформації (даних) із Сайту.

9.8. Логотип, назва, елементи дизайну, дизайн і загальний вигляд Сайту є інтелектуальною власністю Виконавця і їх використання без чітко вираженої згоди Виконавця заборонено.

9.9. Оскільки ідентифікація користувачів Сайтів утруднена з технічних причин, Виконавець не несе відповідальності за те, що зареєстровані користувачі дійсно є тими людьми, за яких вони себе видають, і не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Заявникам або іншим особам з цієї причини.

9.10. Використовуючи інформацію з Сайту, Заявник усвідомлює та приймає ризики, пов’язані з можливою недостовірністю інформації, розміщеної на Сайті, а також з тим, що деяка інформація може здатися йому загрозливою, образливою, наклепницькою, завідомо неправдивою, грубою, непристойний. Якщо це станеться, Заявник повинен негайно припинити використання Сайту та повідомити Виконавця про наявність такої інформації.

9.11. Виконавець не гарантує, що опубліковані резюме будуть переглянуті певною кількістю Клієнтів Сайту або принаймні одним.

9.12. Виконавець не гарантує, що програмне забезпечення, сервери та комп’ютерні мережі, які використовує Сайт, не містять помилок та комп’ютерних вірусів. Якщо використання Сайту спричинило втрату даних або пошкодження обладнання, Виконавець не несе за це відповідальності.

 

 1. Право, що застосовується до відносин Сторін та вирішення спорів

10.1. Ця Угода, а також відносини між Заявником і Виконавцем, у тому числі не врегульовані цією Угодою, регулюються відповідно до чинного законодавства Болгарії.

10.2. У разі неможливості вирішення спорів між Сторонами шляхом переговорів вони підлягають вирішенню в судовому порядку за місцем державної реєстрації Виконавця в порядку, встановленому чинним процесуальним законодавством України.

 

 1. Термін дії цього Договору, змін

11.1. Цей Договір діє з моменту його прийняття Заявником.

11.2. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд і без попередньої згоди із Заявником внести зміни до цього Договору. У цьому випадку зміни та доповнення вступають в силу з моменту їх публікації на Сайті.

 

11.3. Використання Заявником Сайту (а також здійснення Заявником прав та обов’язків, встановлених цією Угодою) після будь-яких змін до цієї Угоди означає згоду Учасника на такі зміни та/або доповнення.

11.4. Якщо Заявник не погоджується використовувати Сайт після внесення Виконавцем змін до цієї Угоди та/або, відповідно, дотримуватись цієї Угоди після внесення змін, то Заявник зобов’язується припинити використання Сайту та має право розірвати цю Угоду. шляхом направлення відповідного повідомлення Виконавцю.

 

Директор FossaTech EOOD Стефан Ліллієнкамп

ukUkrainian
Ми використовуємо файли cookie для поліпшення вашого досвіду роботи на нашому сайті. Переглядаючи цей сайт, ви погоджуєтеся на використання нами файлів cookie.

Увійти

Зареєструватися

Забутий пароль

Безпека WordPress у Malcare